Simply do and be the best

MUNKAVÉDELMI KÉPZÉS

10.000 Ft/Fő

A munkavállalóknak rendelkezni kell a munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, melynek biztosítása céljából a munkáltató köteles munkavédelmi oktatást tartani.

EREDMÉNY: az éves kötelező munkavédelmi oktatáshoz nem kell külön tanácsadó céget fizetni, a képzés akár munkaidőn kívül is elvégezhető!

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kötelező megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva, a munkáltató köteles dokumentálni.
  • Munkavédelmi alapképzés
  • Munkavédelmi audit
  • Munkahelyspecifikus oktatások
  • Létesítmény bemutatás
  • Önértékelő tesztek és vizsgák

KIRCSI LEVENTE

OKTATÓ

www.dobedu.com
levente.kircsi@dobedu.com
+36 20 400 44 30