Simply do and be the best

Belső képzési rendszer 30 fő feletti vállalatoknak

Onboarding folyamat – „Welcome on board!”

Az onboarding egy betanulási program, amellyel az új munkatársak azonnal tudják mit kell tenniük. Ez egy szélesebb és akár hosszabb távú folyamat is lehet, amelynek segítségével az új munkatársak könnyebben integrálódnak és válnak a csapat részévé, hosszabb távon elköteleződve a szervezet iránt. Az onboarding része a toborzási folyamatnak, hiszen itt tudjuk megmutatni a vállalatot és annak értékeit a leendő munkatársaknak.
EREDMÉNY: a betanulási program lerövidül, automatikussá válik és az új munkatársak az első naptól kezdve pontosan tudják mit kell tenniük!
A hatékony onboarding folyamatnak van egy dominó-hatása: biztosítja az új munkatársat arról, hogy örömmel fogadják és megfelelően felkészítik a munkakörére, ez kellő önbizalmat és tudást ad, hogy beilleszkedjen a szervezetbe, valamint lehetővé teszi a vállalatnak, hogy folytassa küldetése megvalósítását.
Főbb tartalmi elemek*
– Vízió, küldetés, célok, történet
– Szervezet és alapértékek – kik dolgoznak
– Szervezeti egységek bemutatása
– Szabályzatok oktatása, belső házirend
– Belső folyamatok és feladatok
* Egyedi Onboarding terv alapján, a Megrendelő igényeinek megfelelően összeállítva

Termékek és folyamatok oktatása

A termékek gyártásához tartozó feladatok és folyamatok részletes oktatása, ami alapján a munkatársak megtanulják kinek mikor és mit kell csinálnia! A termékek képzése szerves részét képezi a minőségbiztosításnak, panaszkezelésnek
EREDMÉNY: minden terméknek és gyártásai folyamatnak meglesz a minőségbiztosításnak megfelelő képzési anyaga.

Munkavédelmi csomag

A munkavállalóknak rendelkezni kell a munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, melynek biztosítása céljából a munkáltató köteles munkavédelmi oktatást tartani.
EREDMÉNY: az éves kötelező munkavédelmi oktatáshoz nem kell külön tanácsadó céget fizetni, a képzés akár munkaidőn kívül is elvégezhető!
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló:
1. munkába álláskor,
2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
4. új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kötelező megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva, a munkáltató köteles dokumentálni.
– Munkavédelmi alapképzés
– Munkavédelmi audit
– Munkahely-specifikus oktatások
– Létesítmény bemutatás
– Önértékelő tesztek és vizsgák